Goudprijzen

Sluiten
Datum 06-02-2023
24 Karaat Dagprijs (ochtend, 09u) is €56.00/gr. Prijs (aan-of verkoop) wordt bepaald mbt het aangeboden gewicht. Koers varieert doorheen de dag.
22 Karaat (De meeste munten) €46.20/gr
18 Karaat €37.24/gr
14 Karaat €27.16/gr

Robert den Expert - privacybeleid

Privacybeleid

De tekst hieronder verwijst naar alle vennootschappen en websites die direct of indirect gelieerd zijn aan Diamond House CVBA Belgium, Diamond House Jewellery Ltd UK, Diamond House Jewellery BVBA, Fortrez (www.fortrez.com) ‘Robert den Expert’ (www.robertdenexpert.be), www.diamondcocktail.com www.corporatediamonds.com www.antwerpdiamondhouse.com. Vanaf nu genoemd ‘’DH”.

Algemeen

DH  (hierna “DH”, “wij”, “ons” en “onze”) respecteert de privacy van al haar klanten en alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

DH verwerkt uw persoonsgegevens:

(i)        indien dit noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van overeenkomsten met u of om op uw verzoek voor de sluiting van dergelijke overeenkomsten bepaalde maatregelen te nemen of handelingen te stellen; of 

(ii)       indien u uw toestemming hiervoor hebt gegeven (bv. door uw akkoordverklaring met deze privacy policy (hierna “Privacy Policy”); of 

(iii)      indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DH (bijvoorbeeld voor direct marketing, verweer tegen aansprakelijkheidsvorderingen, het instellen van rechtsvorderingen) of van een derde, tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan de belangen van DH; of 

(iv)       indien dit een wettelijke verplichting is.

Vanaf het moment dat u zich akkoord verklaard hebt met deze Privacy Policy, geeft u DH de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze Privacy Policy.

Deze Privacy Policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op onze website zou worden verwezen.

DH behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen wij bekend maken op onze website alwaar u de meest recente versie kan terugvinden.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij welke persoonsgegevens?

DH gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

(i)        als u een bestelling plaatst of een goed verkoopt, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden;

(ii)       om het winkelen bij DH zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. 

Hierdoor kunnen wij o.m. onze websites personaliseren en u informeren over de ontwikkeling van onze websites en over speciale aanbiedingen en acties. 

Als u bij DH een bestelling plaatst of een verkoop doet, bewaren wij, indien gewenst, uw persoonsgegevens op een beveiligde server. U kan een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven alsook uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze bij iedere nieuwe bestelling niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.

Als u dit niet langer prijs op stelt, kan u zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar rob@diamondhouse.be.

De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de website, maakt niet het voorwerp uit van geautomatiseerde individuele besluitvorming noch van profilering.

DH zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om haar diensten te kunnen leveren, tenzij op de bewaring en/of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren

Als u besluit een recensie te schrijven, kan u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonsgegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

 

Uw persoonsgegevens en derden.

DH zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

Voor het overige worden de persoonsgegevens die u met ons deelt niet doorgegeven aan derden, tenzij wij hiervoor uw toestemming zouden hebben bekomen of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn. 

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren in overeenstemming met de geldende regelgevingen.

 

Cookies

DH kan tevens anonieme of geaggregeerde gegevens verwerken, zoals browser type of IP-adres, de datum en het tijdstip waarop u onze websites bezoekt, de plaats van waar u onze websites bezoekt, welke subpagina’s van onze websites u bezoekt, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze websites gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze websites permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan onze websites kan dan ook een kleine hoeveelheid data - ook gekend als 'cookie' - op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. DH gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en worden enkel en alleen gebruikt om onze website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. 

U kan uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij DH geen cookies ontvangt.

 

Uw rechten

Conform de geldende regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens beschikt u over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits voorlegging van bewijs van uw identiteit (kopie van uw identiteitskaart of paspoort) kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Diamond House gratis een schriftelijk overzicht verkrijgen van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken: 

Diamond House

Vestingstraat 59

2018 Antwerpen

België

Tel: +32 (0) 3 226 93 93

GSM: +32 (0) 475 77 93 93

E: rob@diamondhouse.be

 

Indien nodig kan u ook vragen om deze persoonsgegevens te corrigeren indien die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U mag ook de verwijdering ervan vragen, tenzij de verwerking en/of bewaring van uw persoonsgegevens nodig is (i) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie en (ii) voor het nakomen van een wettelijke verplichting van DH.

Indien u bezorgd bent omtrent de naleving door ons van onze wettelijke verplichtingen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy, neem dan contact met ons op via rob@diamondhouse.be. 

Wij verbinden ons er toe om al uw berichten en/of klachten binnen een redelijke termijn te behandelen (in principe binnen één maand) en u hiervan op de hoogte te houden. 

Indien u van mening bent dat wij geen gepast gevolg hebben gegeven aan uw klacht, heeft u het recht om dit aan te klagen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over hoe u dit kan doen kan u terugvinden op hun website (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

DH verbindt er zich toe om alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen, en de kans op oneigenlijke toegang of verlies van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.

DH houdt ook een register van haar verwerkingsactiviteiten bij waarin de (categorieën van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van DH, dan kan u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. 

De stap om uw oud goud, oude juwelen en oude diamanten te verkopen is eenvoudig:
U belt Robert den expert op het nummer 03.2269393 en maakt een afspraak (enkel op weekdagen) om uw juwelen geheel vrijblijvend in Antwerpen te laten taxeren.